Home Tutor

Home Tutor, «Домашній репетитор», - це тренажер для індивідуальної роботи вдома по Інтернету, який дозволяє кожному учню якісно готувати домашні завдання та тренувати мовні навички та вміння.

Кожен учень має віртуальний «Особистий кабінет», який надає учням необмежений доступ до різних довідників та навчальних курсів за програмою. У кожного учня є особистий план навчання на кожний тиждень згідно програми. Учні працюють у зручний для них час, вони можуть виконувати завдання необмежену кількість разів.

Кожна робота учня автоматично перевіряється і оцінюється та миттєво пред’являється учню з протоколом помилок та правильними відповідями. Тренувальні вправи учні можуть виконувати необмежену кількість разів. Віртуальне мовне середовище створене таким чином, що дає можливість учню самостійно виконувати завдання та вчить самостійно  відповідати за кінцевий результат. Батьки учнів теж мають доступ до сайту і можуть слідкувати за успішністю учнів. Рейтингова система оцінювання домашнього навчання показує успішність учня протягом усього періоду навчання та враховується в тематичному та семестровому оцінюванні.