Оцінювання

Оцінювання навчальної діяльності учнів

Обрахування семестрової оцінки

Кожний учень, який працює за технологією ЕЛАНТЕС, має віртуальний особистий кабінет у школі та вдома, в якому він виконує завдання за планом. Оцінка кожного учня залежить від якості виконання завдань і кількості за планом. Кожна робота учня оцінюється відразу після виконання та зберігається у базі даних, а електронний «Журнал успішності» обраховує оцінки учнів за тиждень, місяць, за семестр. В таблиці подаються середні оцінки за кожний вид діяльності кожного учня за кожний місяць та семестр. За семестр кожний учень загалом отримує 150 - 200 оцінок, з яких і вираховується середня оцінка. «Журнал успішності» бере оцінки учнів у базі даних за відповідний період навчання, а оцінки за Speaking, Writing, Project, я сама виставляю в журнал. Усі обрахування відбуваються автоматично, без втручання людини. Якщо учень з якоїсь причини не виконав частину завдань за місяць, то до кінця семестру учень може надолужити прогаяне, виконати завдання і таким чином покращити свою семестрову оцінку. Така детальна інформація про успішність доступна кожному учню та їх батькам протягом усього навчального року. Завдяки цьому учні бачать, що вони можуть покращити для підвищення оцінки. Це є гарним стимулом для самовдосконалення. Це також сприяє тому, що учні вчаться бути відповідальними за свій результат навчання.

Приклад оцінювання навчання

Приклад оцінювання тестування

Students' learning progress from 2012 to 2017