Платформа ЕЛАНТЕС

ПЛАТФОРМА ЕЛАНТЕС – це програмний засіб, до складу якого входять: 

-          Конструктор автора (для створення ММК, - мультимедійних курсів)

-          Асистент викладача (для керованої навчально-тренувальної діяльності учнів на уроці)

-          Домашній репетитор (для навчання вдома)

-          Журнал успішності (для моніторингу та діагностики якості навчання, для автоматизації тематичного та семестрового оцінювання)

Інструментальна авторська програма

це програма, яка дає можливість викладачу-методисту створювати мультимедійні комп’ютерні уроки і навчальні курси за власним сценарієм. Програма надає автору наступні інструменти та можливості:

1) 14 типів вправ

2) Глосарій з підключенням аудіо та відео фрагментів

3) База даних різних типів файлів

4) Можливість створення і підключення аудіо, відео, текстових файлів, ілюстрацій

5) Фрагментатор відео і звукових файлів

6) Конструктор комп’ютерних уроків

7) Управління шрифтами, кольором тексту і панелей

Асистент викладача

Програма “Асистент викладача” надає можливість вчителю управляти індивідуальною навчальною діяльністю групи учнів на уроці. Кожен учень має можливість самостійно виконувати мультимедійні завдання, по закінченні виконання робота автоматично перевіряється і оцінюється, а результат записується в базу даних.

Навчання у віртуальному мовному середовищі ЕЛАНТЕС -  є невід’ємним компонентом навчального процесу на уроці.

Властивості програми” Асистент викладача”:

1) презентація навчального матеріалу за сценарієм уроку

2) управління навчальною діяльністю кожного учня за сценарієм уроку

3) управління навчальною діяльністю групи

4) оцінювання роботи кожного учня

5) контроль навчання учня і групи

6) зберігання результатів і протоколів помилок учнів у базі даних

7) доступ до результатів і протоколів помилок учнів у базі даних

8) можливість необмеженого повторного виконання комп’ютерних уроків кожним учнем окремо і усією групою

9) конфіденційність результатів роботи кожного учня

10) можливість друкування протоколів учнівських робіт

Журнал успішності учнів

Програма “Журнал успішності учнів” дає можливість аналізувати результати навчання окремого учня, групи, класу за будь-який період навчання, автоматизувати тематичне та семестрове оцінювання. А також рейтингове оцінювання навчання учнів.

 ПЛАТФОРМА ЕЛАНТЕС дає можливість реалізувати   наступні вимоги щодо ефективного навчання іноземної мови:

 • створити віртуальне мовне середовище;
 • індивідуалізувати навчання;
 • інтенсифікувати навчальний процес;
 • забезпечити оптимальне дозування змісту навчання;
 • урізноманітнити форми і види навчально-тренувальної діяльності учнів;
 • забезпечити високу інтерактивність навчальної діяльності учнів;
 • забезпечити оперативний зворотній зв’язок;
 • формалізувати об’єктивний контроль та оцінку навчальної діяльності;
 • забезпечити можливість необмеженого повторення навчального матеріалу та тренування учнів з метою досягнення бажаного результату навчання;
 • забезпечити оптимальність організації навчального процесу;
 • забезпечити ефективність управління самостійною навчальною діяльністю учня і групи в цілому;
 • забезпечити комфортність умов для учня та вчителя.